We’ve updated our Terms of Use to reflect our new entity name and address. You can review the changes here.
We’ve updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Linia nr 8 / Line no. 8

by 3moonboys & Panos From Komodo

/
  • Streaming + Download

     

1.
więc zaczynam od więc i wyjeżdżam poza marginesy jeszcze chwilę pobędę na brzegu a później przewrócę słowa na drugą stronę bez akapitu i tu doczekam na niedoczytanie twoje - - - - - - so I start from so I move beyond the margins for a while more I will stay on the shore and then I will turn the words to the other side with no indentation here I will await your unfinished reading
2.
3.
w poczekalni narysowany na linii nr 8 zmierzam do punktu od niesienia kilka spojrzeń zmarnowany uśmiech i słowa rzucane na wiatr radośnię ostatnie wakacje parę chwil na powierzchni i zanurzenie w pełnym słońcu pamiętam wszystkie drogi prowadzą donikąd na stopa w przepaść jak kamień w wodę - - - - - - in the waiting room drawn on line no. 8 I move towards the point off reference several looks a wasted smile and words cast into the wind happyme the last holiday several moments on the surface and immersion in full sun I can remember all the ways lead nowhere hitchhiking into the abyss like stone into thin air
4.
5.
lecę wysoko aby ni razu ziemi nie dotknąć rzucam cień na puste pola za plecami płoną mosty jak obietnice składane na pół jeszcze raz trzymam dzień za słowo i chwytam nowe piosenki - - - - - - I fly high so as not to touch the ground even once I cast a shadow on empty fields bridges burn behind my back like promises made up in half once again I take the day’s word for it and I grab new songs
6.
7.
przed ostatnim przystankiem nagła pokusa nieznośnej lepkości by tu pozostać aż po nowoczesność wśród pustych słów które nic nie kosztują czy tanie ubogaca? - - - - - - before the last stop a sudden desire for unbearable stickiness to stay here until the dawn of modernity among empty words that cost nothing does cheap make you richer?
8.
teraz wysiadam tuż po sygnale jest ciepły wieczór w parku stygną latarnie oddalam się od głównych wątków przeskakuję z kwiatka na kwiatek w kieszeni mam muszlę znad morza do podsłuchiwania szumu wspomnień zostało kilka kroków drzwi na dal pozostają zamknięte - - - - - - now I get off right after the signal it is a warm evening street lights cool down in the park I move away from main themes I jump from flower to flower in my pocket a shell from the seaside to eavesdrop on the buzz of memories several steps are left doors for far remain shut

about

Płyta powstała w czerwcu 2015 r. w ramach projektu "Brumba - unity of word and a writing space" w na strychu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy i Studiu Madżonga.

***

Program „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach MF EOG 2009-2014. Program finansowany ze środków funduszy norweskich i EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

credits

released May 15, 2015

3moonboys & Panos From Komodo

license

all rights reserved

tags

about

3moonboys Bydgoszcz, Poland

contact / help

Contact 3moonboys

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

If you like Linia nr 8 / Line no. 8, you may also like: